22 septiembre 2013

Liga Cantábrica de Bosque

Hoy se celenra en Arteixo una gran competición de Recorridos de Bosque.

Alli está Jose Mateo Frnández.